Janice Njoroge

Communications manager, Kenya

Amref Health Africa

Janice Njoroge is the communications manager for Kenya at Amref Health Africa.